דרך חדשה להילחם בתופעת ההטרדות המיניות במקום העבודה

מניעת הטרדות מיניות

הטרדה מינית היא התנהגות של כפייה בהקשר מיני, לרבות הבטחה בלתי הולמת לתגמול תמורת אינטראקציות מיניות.

הטרדה מינית יכולה לכלול הערות בעלות אופי מיני או מגע כפוי באיבר גוף הנחשב מיני.

במחקרים שנערכו בישראל ובעולם נמצא כי בין שלוש למחצית הנשים העובדות הוטרדו מינית בין אם מילולית ובין אם פיזית.

 

החוק למניעת הטרדות מיניות:

היוזמה לחקיקת החוק למניעת הטרדה מינית הושפעה מהמאבק לשיווי מעמד האישה אשר צבר תאוצה בשנים האחרונות. החוק עצמו מכוון למניעת התופעה של הטרדה מינית, הנפוצה בארץ ובעולם נגד נשים וגברים, ולטיפול בה. מניעת התופעה מלכתחילה היא הדרך הכי טובה להילחם בה, והחוק תורם למלחמה בהטרדות המיניות בכך שנותן הגדרה רחבה למושג הטרדה מינית, מאיים בעונשים כבדים למטרידים ומטיל חובה על מעסיקים לנקוט באמצעי מניעה וטיפול במקומות העבודה.

החוק מגדיר חמישה סוגי התנהגות המהווים הטרדה מינית, וקובע שהתנהגות כזו היא בגדר עבירה פלילית. המעשים שלפי החוק הם בגדר הטרדה מינית:

  • סחיטה באיומים- כאשר המעשה שהאדם נדרש לבצע הוא בעל אופי מיני
  • מעשי מגונים
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני
  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן.
  • הפצת תמונות או סרטונים בעלי תוכן מיני של אדם אחר ללא רשותו באינטרנט.
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

 

מניעת הטרדות מיניות במקום העבודה:

דרך המניעה העיקרית להטרדות מיניות במקום העבודה היא העלאת המודעות למהי הטרדה מינית. יתר על כך, דרך שתופסת תאוצה בשנים האחרונות היא באמצעות לומדה מתוקשבת.

בלומדה זו מוסבר בצורה מקיפה מהי ההגדרה להטרדה מינית, מהו החוק למניעת הטרדות מיניות בישראל ומה הוא כולל על שלל סעיפיו, מהם העונשים לאדם שהטריד מינית ומה לעשות במקרה שאדם חווה הטרדה כזו במקום העבודה.

באמצעות לומדה זו ניתן להנגיש את המידע החשוב לכמות גדולה של אנשים, ובצורה פרטנית שמוודאת את ההבנה של החומר העיוני וניתן ליצור סביבה עבודה פתוחה ונעימה.

מנגנון נוסף נקבע בתקנות למניעת הטרדה מינית, שבהן נקבע שעל מעביד למנות אחראי על מניעת הטרדה מינית בעבודה שתפקידו יהיה לטפל בתלונות של עובדיו על הטרדה מינית בעבודה.

את כל המידע שנמצא כאן במאמר ואף מעבר, ניתן ללמוד בלומדה למניעת הטרדות מיניות של נקר לרנינג.
ניתן להתאים את הלומדה המפורטת למקום העבודה שלכם, כדי שתוכלו לייצר סביבה נעימה ובטוחה יותר בעבודה.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

קבלו הטבה מיוחדת!

הגעתם דרך המאמר? ציינו זאת בשיחת הטלפון וקבלו הטבה מיוחדת, מתנה מאיתנו.
מבצע