לומדת מדף: מניעת הטרדות מיניות

לומדה למניעת הטרדות מיניות במקומות העבודה, המבוססת על חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998

חוק למניעת הטרדות מיניות

החוק למניעת הטרדות מיניות בישראל נחקק בשנת 1998, ולפיו חל איסור על הטרדה מינית או התנכלות על רקע מיני. לפי לשון החוק, מטרתו היא להגן על כבודו של האדם, על חירותו ועל פרטיותו. 

“החוק נועד להוקיע את ההטרדה המינית בכל הקשר שהוא ולגבי כל אדם. הצעת חוק זו באה להגביר את המודעות הציבורית לחומרת התופעה, תוך חינוכו של הציבור הרחב לכיבוד הזולת. החוק אינו מתיימר לאכוף מוסר או להתערב ביחסים חברתיים מרצון, אלא למנוע מאדם לכפות את עצמו על מי שאינו מעוניין בכך, ובמיוחד כשהדבר נעשה תוך שימוש לרעה בעמדת כוח.” (לקוח מתוך ההסבר להצעת החוק)

הנגשת החוק כאמצעי למניעת הטרדות מיניות

אי ידיעת החוק איננה פותרת מעונש, אך למרות זאת מינהל הבריאות והבטיחות התעסוקתית מחייב כל מנהל, בכל חברה, להעביר את עובדיו הדרכות שונות בתחום הבטיחות, בניהן הדרכה למניעת הטרדות מיניות במקום העבודה. מטרת ההנחיה היא להנגיש את הנושא החשוב לכלל העובדים, בכדי ליצור סביבת עבודה נעימה, נוחה ומכבדת, לשני המינים.

לומדה מתוקשבת בנושא מניעת הטרדות מיניות

על פי עקרונות לשימוש בלומדות ובטכנולוגיות מחשוב ומולטימדיה לצורך הדרכת העובדים בתחום הבטיחות, ניתן ואף רצוי ללמד מניעת הטרדות מיניות דרך לומדה מתוקשבת ללימוד עצמי. לומדה זו מכילה את החומר הרלוונטי, המבוסס על החוק ומנגיש אותו בצורה נעימה, נוחה ומובנת לכלל העובדים בארגון.

שיטה זו חוסכת כסף וזמן רב הדרוש לשם ביצוע הדרכה פרונטלית בארגון. בנוסף, הלמידה איכותיות יותר ומשיגה את המטרה מהר יותר: מניעת הטרדות מיניות במקום העבודה.

מה כוללת הלומדה?

הלומדה המתוקשבת בנושא מניעת הטרדות מיניות נגזרת מהחוק ומשלבת אנימציות, סיפורי מקרה ותרחישים אפשריים במשרד, לצד הנושאים הבאים:

1. א

2. ב

3. ג